Planteavl

Kvælstofudvaskning i vintersæd og efterafgrøder

Hvad er op og ned, når man sammenligner udvaskningen fra vintersæd kontra efterafgrøder?

Det har vi ny viden om, og det debatterer vi i denne podcast. I studiet er:

– Elly Møller Hansen, seniorforsker ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet
– Gitte Blicher Mathiesen, seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet
– Nanna Hellum Kristiansen,  afdelingsleder, gødning og produktion, SEGES Innovation
– Leif Knudsen, chefkonsulent, gødskning, SEGES Innovation

Krav om efterafgrøder kan blokere for dyrkning af vintersæd, og der er løbende diskussion om, hvorvidt vintersæd i nogle egne kan reducere udvaskningen til samme niveau som efterafgrøder kan.

Du kan også læse artiklen om emnet her på landbrugsinfo.dk

Podcasten er produceret i projektet ”Er kvælstofudvaskningen fra vintersæd større end fra efterafgrøder?” og er støttet af Promilleafgiftsfonden.”

Frøavl: Den gode etablering

Etablering af frø er et stykke præcisionsarbejde, som skaber grundlaget for det gode udlæg og den efterfølgende frømark – med det bedst mulige udbyttepotentiale. 

I denne podcast tager vi en snak om, hvad der er vigtigt i forbindelse med etablering af udlæg af frø, hvilke maskinløsninger der er optimale samt forsøgsarbejdet med etablering af frø. I studiet er Kristian Juranich, landskonsulent i frøavl ved SEGES Innovation og Henning Sjørslev Lyngvig, landskonsulent i maskiner og markteknik i SEGES Innovation.

Data og disruption i fødevarekæden speeder den grønne omstilling

Den grønne omstilling i dansk landbrug er i fuld gang, og disruptive samarbejder og datadeling vil de kommende år sætte turbo på udviklingen.

For data øger sporbarheden og dokumentationen over for detailledet og forbrugerne.

I denne podcast gennemgår vi eksempler på, hvordan det skal ske, og du kan møde virksomhedere fra hele fødevareklyngen. Fra gødningsproducenten Yara til Valsemøllen og Naturli, som arbejder med dokumentation på klimaaftrykket direkte på emballagen.

I studiet er Mette Kramer Langgaard fra SEGES Innovation og Nicolai Fog Hansen fra Teknologisk Institut.

På SEGES.tv, kan du også se en video om samarbejdet.

Podcasten er produceret i projektet Lær af verdens største forsøgsareal og er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Landbrugrådgiverens rolle i udtagning og jordfordeling

Oplands-/udtagningskonsulenter har god indsigt i landbrug, udtagning og jordfordeling. Derfor kan et tæt samarbejde mellem lodsejere, oplands-/udtagningskonsulenter, kommuner og Naturstyrelsen være afgørende for at nå i mål med klimaindsatsen.

Det debatterer SEGES Innovation i denne podcast, hvor vi har deltagelse af tre landbrugsrådgivere med stor erfaring på dette område.

  • Eja Lund, chefkonsulent, Velas
  • Karen C. Thomasen, miljørådgiver, Sagro
  • Camilla Lerbjerg Thomsen, miljøchef, LandboNord

SEGES Innovation mener, at det er vigtigt – i samarbejde – at finde de rigtige steder til udtagning af den kulstofrige landbrugsjord som kan bidrage med en reel reduktion af klimaeffekten. Og at alt er baseret på frivillighed.

Kun ejendomsmæssige- og tekniske forundersøgelser af udvalgte områder kan afgøre, om der er et reelt ønske om at deltage samt om der vil være en klimaeffekt. Her kan lodsejere og oplands-/udtagningskonsulenter bidrage med lokal kendskab og viden.

Podcasten er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Læs mere i brochuren: Fakta og gode råd om udtagningen af landbrugsjorder

Kan vi dyrke nødder i Danmark?

Lyt denne podcast, hvor vi debatterer, om vi i Danmark kan udvikle en produktion af nødder og kastanjer i stor skala. Hvad skal der egentlig til?

Med i studiet er Mette Damborg Hansen, specialist i plantebaserede fødevarer, og Susi Lyngholm, konsulent i gødning/produktion – begge fra SEGES Innovation.

Vi besøger også Pometet, en genbank for frugt og bær under Københavns Universitets Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Her fortæller Pomet-mester Lasse Lose, hvad der i hans øjne skal til for, at Danmark kan tage konkurrencen op med USA, Tyrkiet og Italien, som store nøddeproducerende lande.

Du kan læse mere om Pometet her

Podcasten er støttet af Promilleafgiftsfonden.

IPM-podcast 1: Sådan undgår du spredning af græsukrudt og bekæmper resistens

For danske landmænd bliver det stadig vigtigere at arbejde målrettet med at undgå spredning af ukrudt. Og inddrage sædskifte for at undgå græsukrudt og resistens.

Podcasten her indeholder en samtale om spredning af ukrudt med deltagelse af Jens Erik Jensen, Poul Henning Petersen og Carsten Fabricius alle fra SEGES Innovation. Og vi besøger IPM-innovationsværten Laue Skau. Hele historien om hans tilgang til IPM kan du også lytte i denne podcast

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen.

Læs også meget mere om at udvikle den rigtige IPM-strategi her på Landbrugsinfo, og lyt en podcast om det gode før-høst-besøg her

IPM-podcast 2: Korrekt sortsvalg er også IPM

I denne IPM-podcast har vi en gennemgang af de vigtigste faktorer ved sortsvalget med inddragelse af IPM-score og andre gode forudsætninger for et sundt sortsvalg.  

Podcasten sætter fokus på sortinfo, baggrundsviden i sortsvalg, vigtigste parametre, sortsblandinger og praksisnær beslutning om sortsvalg. I studiet er Ghita C. Nielsen, Leif Hagelskjær og Carsten Fabricius fra SEGES Innovation samt planteavlskonsulent Annemette Pagter fra Velas. 

Du finder masser af relevant info for de forskellige sorter på www.sortinfo.dk

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen. 

IPM-podcast 3: Beslutningsstøtteværktøjer og varslinger for sygdomme og skadedyr

Podcasten omhandler de mange skadestærskler og varslingssystemer, du kan anvende. 

Vi taler om, hvordan de er udarbejdet, og hvordan vi sikrer tilliden til dem – og ikke mindst anvender dem i praksis. I denne podcast deltager Ghita C. Nielsen, Rasmus Emil Jensen og Carsten Fabricius fra SEGES Innovation samt planteavlskonsulent Annemette Pagter fra Velas. 

Du kan lytte andre podcast om IPM her på siden, og du kan læse mere om at udvikle den rigtige IPM-strategi på Landbrugsinfo

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen.

IPM-podcast 4: Kulturtekniske tiltag i marken

Podcasten indeholder emner som frøpuljemanagement, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, sprøjtevinduer til evaluering og andre IPM-tiltag. 

Vi evaluerer og perspektiverer over frøspil, anvending af jordbearbejdning og målrettet brug af præcisionsværktøjer som IPM.

I podcasten deltager Jens Erik Jensen, Poul Henning Petersen og Carsten Fabricius, SEGES Innovation samt IPM-innovationsvært Rune Gjengedal, Laue Skau og rådgiver David Hans Dreesen.

Lyt også en podcast om det gode før-høst-besøg her

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen.

IWMPRAISE: Highlights

IWMPRAISE is an EU Horizon 2020 project about integrated weed management (IWM) in European cropping systems.

The project started in 2017 and ended on 30 November 2022. In this podcast, project coordinator Per Kudsk and Mette Sønderskov, both from Aarhus University, speak about the highlights of the IWMPRAISE project with Jens Erik Jensen and Carsten Fabricius from SEGES Innovation.

Much more information about IWMPRAISE may be found at the project website https://iwmpraise.eu/ .

Gå efter et sundere sædskifte for kartoflerne

Et sundere sædskifte ved dyrkning af kartofler får du ved at tage hensyn til principperne bag IPM (integreret plantebeskyttelse)

Hør SEGES’ landskonsulent i kartofler Lars Bødker fortælle om, hvorfor sædskiftet er så vigtigt. Og hør hans råd til, hvordan du kan få et sundere sædskifte. Derudover kan du høre Rasmus Trads, konsulent ved Karup Kartoffelmelfabrik fortælle om, hvordan sædskiftet ser ud i praksis og hvilke foranstaltninger fabrikkerne gør sig i forhold til at forebygge sædskiftesygdomme. Integreret plantebeskyttelse, også kaldet IPM, handler både om at blive mindre afhængig af pesticider og få en bedre økonomi – ikke mindst på sigt – ved at sprøjte efter behov og forebygge problemer med ukrudt, sygdomme og skadedyr. Meget kan opnås ved at have fokus på sædskiftet.

Traktorøkonomi


Hør Michael Haahr Andersen, afdelingsdirektør i Jyske Bank, og Ove Lund, seniorkonsulent ved SEGES fortælle, hvorfor likviditetsstyring er en vigtig disciplin, der sikrer handlefrihed i virksomheden. Og få gode råd til, hvor du kan sætte ind, hvis du vil styre din virksomheds likviditet.

Hvad kan du og din erfagruppe bruge Business Check til


Business Check er et rigtig godt værktøj, som viser den enkelte bedrifts økonomiske resultater i marken og stalden. Du kan bruge Business Check sammen med din rådgiver til at zoome ind på dine eventuelle udfordringer, men du kan også bruge værktøjet sammen med din erfagruppe.

Mads Simonsen, Ove Lund og Lene Siriwadhananuraks fra SEGES give gode eksempler på, hvordan du og dine kolleger kan bruge Business Check som grundlag for at diskutere og sammenligne jeres tal og jeres resultater i marken og stalden med hinanden.

Forandringsledelse


Hvordan skaber du forandringer hos landmanden eller hos dine medarbejdere? Hvordan bryder du med vaner og rutiner? Og hvilke tilgange fastholder forandringerne? Disse spørgsmål bliver belyst, besvaret og diskuteret i selskab med specialkonsulent Ulrik Toftegaard Jensen og seniorkonsulent og antropolog, Tenna Holdorff Christiansen.

Podcasten er udviklet i projekt Ledelseskompetence til drift og forretningsudvikling, arbejdspakke Forretningsudvikling i landbruget og er støttet af Erhvervsudviklingsordningen og Promilleafgiftsfonden

ld_2016_dk_web_kvadrat

Bestyrelser i landbruget

Faringsovervågning

Er jeg selv den bedste bestyrelsesformand for min virksomhed? Hvordan skal jeg sammensætte min bestyrelse? Og hvad er egentlig bestyrelsens vigtigste opgave? Få svaret på det og meget andet, når Jørgen Lægaard, certificeret professionel bestyrelsesformand, ekstern lektor ved Aarhus Universitet og underviser i uddannelsen Bestyrelsen i landbrugsvirksomheden hos SEGES Akademi, svarer på centrale spørgsmål omkring bestyrelsesarbejdet.

Scroll to top