Gris

Data og disruption i fødevarekæden speeder den grønne omstilling

Den grønne omstilling i dansk landbrug er i fuld gang, og disruptive samarbejder og datadeling vil de kommende år sætte turbo på udviklingen.

For data øger sporbarheden og dokumentationen over for detailledet og forbrugerne.

I denne podcast gennemgår vi eksempler på, hvordan det skal ske, og du kan møde virksomhedere fra hele fødevareklyngen. Fra gødningsproducenten Yara til Valsemøllen og Naturli, som arbejder med dokumentation på klimaaftrykket direkte på emballagen.

I studiet er Mette Kramer Langgaard fra SEGES Innovation og Nicolai Fog Hansen fra Teknologisk Institut.

På SEGES.tv, kan du også se en video om samarbejdet.

Podcasten er produceret i projektet Lær af verdens største forsøgsareal og er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Værktøjer til klima og bæredygtighed

For mange er fokus på bedriftens klimaaftryk det, der kan sikre ens produktion i fremtiden.

Klima er nemlig blevet et emne, der kan være afgørende for, at grisekødet stadig er et attraktivt produkt for forbrugerne i fremtiden.

Men hvilke værktøjer kan gøre griseproduktionen mere bæredygtig? Og hvordan tager du dem i brug?

De spørgsmål har vi stillet chefkonsulent Finn Udesen fra Center for Klima & Bæredygtighed i SEGES. For med forslag om CO2-afgifter og et stort fokus på landbrugets klimaaftryk, er det et emne, der står højt på dagsordenen i det omkringliggende samfund.

Vært: Søs L. Pedersen

Medvirkende: Finn Udesen

Tilmeld dig klimadag

De danske landmænd får nu en oplagt mulighed for at blive klogere på deres klimaaftryk og klimaværk-tøjet ESGreen Tool, når der afholdes 15 klimadage rundt i hele landet fra d. 1. september 2022 til d. 31. januar 2023.

Tilmeld dig klimadag

Din Mark Lige Nu: Sådan udbringer du prosulfocarb korrekt

Du kender prosulfocarb som Boxer, Roxy, Fidox og Adimax, men du skal tænke dig godt om, inden du kører ud med midlet her i efteråret. 

Du skal for eksempel være opmærksom på, at der ikke sker afdrift nærliggende frugt- og grøntdyrkere. Dem kan du se, om du har som nabo på www.landmand.dk

I podcasten får du konkrete anbefalinger til at gøre det korrekt med din sprøjteteknik. Vi kommer ind på alt fra bomhøjde til dyser. 

 Og du kan læse mere om anbefalinger i faktaarket og artikel på Landbrugsinfo. 

https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/d/1/2/pl_ipm_faa_bedre_virkning_og_reduceret_afdrift_af_jordmidler.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/public/8/4/b/plantebeskyttelse_nabomarker_frugt_gront_sprojte_prosulfocarb

Boringsnære beskyttelsesområder – hvordan du får en aftale om BNBO på dine jorde

Hvis du ejer jord, hvor et BNBO udpeges, så skal du som udgangspunkt lave en aftale omkring landbrugsdriften med det lokale forsyningsselskab. Og du har travlt, hvis du vil indgå en frivillig aftale, da fristen for frivillige aftaler udløber i år, 2022.

Lyt i denne podcast til, hvordan lodsejer Thomas Antoni greb sagen an. Du kan også høre, hvordan SEGES Innovation, Danva og Danske Vandværker har samarbejdet om at facilitere den frivillige proces.


Læs mere, og hent aftale- og deklarationsteksterne her:
Grundvand (landbrugsinfo.dk) 

Et indblik i PRRS-strategien

En reduktion af PRRS hos de danske grisebedrifter vil betyde højere sundhed og have stor betydning for de store produktionsmæssige udsving, der kan komme under et udbrud af PRRS. Derfor har Landbrug & Fødevare i tæt samarbejde med øvrige parter udarbejdet en strategi, der skal nedbringe andelen af besætninger med PRRS. Målet er, at andelen af besætninger, der er deklareret negative for PRRS er øget i midten af 2025.

SEGES Podcast har derfor inviteret chefkonsulent Nicolai Rosager Weber fra Landbrug & Fødevarer ind i studiet for at fortælle mere om PRRS-strategien.

Vært: Søs Lindeborg Pedersen, kommunikationskonsulent, SEGES Innovation
Medvirkende: Nicolai Rosager Weber, chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Læs mere på PRRS-temasiden

Kan energitilskud til pattegrise hæve overlevelsen?

Produkter som Redbull, cola, glykosesirup, modermælkserstatninger og kommercielle produkter lavet på komælk er kendt som energitilskud, der gives til de svagtfødte pattegrise for at hjælpe dem på vej.

Energien i produkterne er nemlig ofte baseret på sukker eller fedt, som menes at kunne hjælpe de små pattegrise på vej.

Men flere danske forsøg og også internationale publikationer har vist, at produkterne med energitilskud har sparsom effekt. Det nyeste forsøg fra SEGES Innovation viser også, at flere grise ikke overlevede, da de blev tildelt en sukkeropløsning 6 timer efter at faringen var overstået.

Men hvorfor hænger pattegrisens fysiologi dårligt sammen med energitilskud? Og hvad skal der til, hvor at få liv i de svagtfødte grise? Det sætter SEGES Innovation fokus på i denne podcast.

Medvirkende:
Thomas Thymann, professor på Københavns Universitet
Trine Friis Pedersen, konsulent i SEGES Innovation.

Vært:
Søs Lindeborg Pedersen, kommunikationskonsulent i SEGES Innovation

Ekspert: Derfor sker arbejdsulykker med maskiner i landbruget

Der sker hvert år alvorlige ulykker med maskiner i landbruget. Og i modsætning til andre brancher er statistikken over alvorlige ulykker ikke entydigt faldende.

Karsten Zacho fra Arbejdstilsynet har mange års erfaring med at forebygge og undersøge ulykker i landbruget. I denne podcast fortæller han om de mest almindelige ulykker, og hvordan vi kan undgå dem.

Klik dig også videre til podcasten herunder, hvor familien Skau ved Haderslev fortæller om den ulykke, de var ude for, hvor en teleskoplæsser væltede ned over dem:

Ulykken på Fuglsøgaard: Familien Skaus fortælling – SEGES Podcast

Og du kan læse mere at skabe en sikker arbejdsplads seges.dk/arbejdsmiljo og på www.arbejdstilsynet.dk

Podcasten er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Ulykken på Fuglsøgaard: Familien Skaus fortælling

En teleskoplæsser vælter ned over Rasmus Skau, da han arbejder på en mark tæt på hjemmet ved Haderslev.

Han er overbevist om, at han er ved at dø, fordi læsseren ligger oven på ham og trykker hans maveregion med stor kraft.   

Skal han ringe og sige farvel til sin kone Mette eller ringe efter hjælp? 

I denne podcast fortæller både Rasmus og Mette, hvad ulykken har betydet for dem.     


Du kan også klikke dig videre til et interview med Karsten Zacho fra arbejdstilsynet, som fortæller om de mest almindelige  grunde til, at der sker ulykker med maskiner.  

Ekspert: Derfor sker arbejdsulykker med maskiner i landbruget – SEGES Podcast

Podcasten er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Sunde tarme ved fravænning uden zink

Den 25. juni i år er det slut med medicinsk zink i dansk griseproduktion. Som smågriseproducent har du sikkert gjort dig en masse overvejelser om, hvad det kommer til at betyde for produktionen, når du ikke længere kan behandle dine grise med medicinsk zink, når der er fravænningsdiarre i klimastalden. 

Læs mere

Produktionskoncept Smågris – din vej til bedre produktivitet i smågrisestalden

Viden om griseproduktion skal helt ud på staldgangen. I 2016 blev der stillet skarpt på produktionen i de danske slagtegrisestalde – og i 2021 rettede SEGES Innovation sigtekornet mod smågriseproduktionen.

I 2021 lagde Produktionskoncept Smågris fra land med seks pilotbesætninger. Målet er at højne produktiviteten og udfase brugen af medicinsk zink. Hør hvordan det er gået, og hvad fremtiden byder i denne podcast.

Læs mere

Kan sanering forbedre de lave priser?

Dansk griseproduktion har været påvirket af de internationale markeder i form af spredning af afrikansk svinepest i Europa og mindre eksport til Kina. I denne podcast sætter SEGES Innovation fokus på, om sanering kan være med til at forbedre griseproducenternes økonomi.

Medvirkende: Sisse Villumsen Schlægelberger, specialkonsulent, SEGES Innovation, og Bjørn Lorenzen, chefkonsulent, SPF-Sund, Landbrug & Fødevarer.

Vært: Søs Lindeborg

Nye anbefalinger for rygspæktykkelse for søer

Der er stor fokus på at optimere søernes produktivitet og foderforbrug i danske sohold. Seniorkonsulent ved SEGES Innovation Camilla Højgaard har derfor undersøgt, om der kan justeres på anbefalingerne for rygspæk ved faring, samt hvordan det kan implementeres.

Medvirkende: Camilla Højgaard

Vært: Søs Lindeborg

Se videoen om, hvordan du rygspækscanner dine søer: https://bit.ly/3rhwWXk

Protect Your Farm Against ASF

An outbreak of African Swine Fever on just one Danish pig farm will be catastrophic – economically and job-wise. It is therefore important that everyone working in Danish pig production are familiar with biosecurity regulations and guidelines – and how to keep Influenza infection out of the herd. 

Læs mere

Når svinepesten nærmer sig

Afrikansk svinepest i Tyskland bevæger sig tættere og tættere på den dansk-tyske grænse. Priserne på smågrise styrtdykker. Samtidig bliver bedriften ramt af PRRS.

Sådan har virkeligheden det seneste år set ud for smågriseproducent Søren Andersen fra Spøttrup Svineproduktion.

Hør hvordan han har tacklet udfordringerne – og hvordan de har påvirket ham personligt i denne podcast.

Læs mere

Afrikansk Svinepest i Tyskland: Tættere på den danske grænse

Afrikansk Svinepest har endnu engang spredt sig. I løbet af november 2021 har smitten stukket sit grimme ansigt frem indenfor ganske kort afstand af den dansk-tyske grænse.

Hvad er status, og hvordan skal du forholde dig, som dansk griseproducent? Det er emnet for denne podcast.

Læs mere
Scroll to top