Planter

IPM-podcast 1: Sådan undgår du spredning af græsukrudt og bekæmper resistens

For danske landmænd bliver det stadig vigtigere at arbejde målrettet med at undgå spredning af ukrudt. Og inddrage sædskifte for at undgå græsukrudt og resistens.

Podcasten her indeholder en samtale om spredning af ukrudt med deltagelse af Jens Erik Jensen, Poul Henning Petersen og Carsten Fabricius alle fra SEGES Innovation. Og vi besøger IPM-innovationsværten Laue Skau. Hele historien om hans tilgang til IPM kan du også lytte i denne podcast

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen.

Læs også meget mere om at udvikle den rigtige IPM-strategi her på Landbrugsinfo, og lyt en podcast om det gode før-høst-besøg her

IPM-podcast 2: Korrekt sortsvalg er også IPM

I denne IPM-podcast har vi en gennemgang af de vigtigste faktorer ved sortsvalget med inddragelse af IPM-score og andre gode forudsætninger for et sundt sortsvalg.  

Podcasten sætter fokus på sortinfo, baggrundsviden i sortsvalg, vigtigste parametre, sortsblandinger og praksisnær beslutning om sortsvalg. I studiet er Ghita C. Nielsen, Leif Hagelskjær og Carsten Fabricius fra SEGES Innovation samt planteavlskonsulent Annemette Pagter fra Velas. 

Du finder masser af relevant info for de forskellige sorter på www.sortinfo.dk

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen. 

IPM-podcast 3: Beslutningsstøtteværktøjer og varslinger for sygdomme og skadedyr

Podcasten omhandler de mange skadestærskler og varslingssystemer, du kan anvende. 

Vi taler om, hvordan de er udarbejdet, og hvordan vi sikrer tilliden til dem – og ikke mindst anvender dem i praksis. I denne podcast deltager Ghita C. Nielsen, Rasmus Emil Jensen og Carsten Fabricius fra SEGES Innovation samt planteavlskonsulent Annemette Pagter fra Velas. 

Du kan lytte andre podcast om IPM her på siden, og du kan læse mere om at udvikle den rigtige IPM-strategi på Landbrugsinfo

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen.

IPM-podcast 4: Kulturtekniske tiltag i marken

Podcasten indeholder emner som frøpuljemanagement, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, sprøjtevinduer til evaluering og andre IPM-tiltag. 

Vi evaluerer og perspektiverer over frøspil, anvending af jordbearbejdning og målrettet brug af præcisionsværktøjer som IPM.

I podcasten deltager Jens Erik Jensen, Poul Henning Petersen og Carsten Fabricius, SEGES Innovation samt IPM-innovationsvært Rune Gjengedal, Laue Skau og rådgiver David Hans Dreesen.

Lyt også en podcast om det gode før-høst-besøg her

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen.

IWMPRAISE: Highlights

IWMPRAISE is an EU Horizon 2020 project about integrated weed management (IWM) in European cropping systems.

The project started in 2017 and ended on 30 November 2022. In this podcast, project coordinator Per Kudsk and Mette Sønderskov, both from Aarhus University, speak about the highlights of the IWMPRAISE project with Jens Erik Jensen and Carsten Fabricius from SEGES Innovation.

Much more information about IWMPRAISE may be found at the project website https://iwmpraise.eu/ .

Din Mark Lige Nu: Sådan udbringer du prosulfocarb korrekt

Du kender prosulfocarb som Boxer, Roxy, Fidox og Adimax, men du skal tænke dig godt om, inden du kører ud med midlet her i efteråret. 

Du skal for eksempel være opmærksom på, at der ikke sker afdrift nærliggende frugt- og grøntdyrkere. Dem kan du se, om du har som nabo på www.landmand.dk

I podcasten får du konkrete anbefalinger til at gøre det korrekt med din sprøjteteknik. Vi kommer ind på alt fra bomhøjde til dyser. 

 Og du kan læse mere om anbefalinger i faktaarket og artikel på Landbrugsinfo. 

https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/d/1/2/pl_ipm_faa_bedre_virkning_og_reduceret_afdrift_af_jordmidler.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/public/8/4/b/plantebeskyttelse_nabomarker_frugt_gront_sprojte_prosulfocarb

Din Mark Lige Nu: Resistent græsukrudt – bliv inspireret til at lægge din egen strategi

Laue Skau er udfordret af resistent italiensk rajgræs på markerne ved Haderslev.

Samtidig har han i flere år arbejdet strategisk med integreret plantebeskyttelse (IPM).

I denne podcast fortæller Laue os om sin værktøjskasse, og vi kommer blandt ind på sædskifte, sortsvalg, såtidspunkt, konkurrenceevne og samarbejdet med maskinstationen, som også er vigtigt i forhold til at undgå yderligere spredning.

Husk at dele podcasten med din markmand eller din maskinstation.

Boringsnære beskyttelsesområder – hvordan du får en aftale om BNBO på dine jorde

Hvis du ejer jord, hvor et BNBO udpeges, så skal du som udgangspunkt lave en aftale omkring landbrugsdriften med det lokale forsyningsselskab. Og du har travlt, hvis du vil indgå en frivillig aftale, da fristen for frivillige aftaler udløber i år, 2022.

Lyt i denne podcast til, hvordan lodsejer Thomas Antoni greb sagen an. Du kan også høre, hvordan SEGES Innovation, Danva og Danske Vandværker har samarbejdet om at facilitere den frivillige proces.


Læs mere, og hent aftale- og deklarationsteksterne her:
Grundvand (landbrugsinfo.dk) 

Din Mark Lige Nu: Få maksimalt udbytte i vinterraps

Det er tid at lægge strategien for en god etablering af vinterrapsen, og i denne podcast kommer vi godt rundt om det, du skal overveje. Vi kommer omkring alt fra sædskifte og etablering til såtidspunkt, gødskning, ukrudt og skadedyr. Og også lidt om mulig vækstregulering.

Husk at dele linket med din markmand eller maskinstationen.

Du kan finde mere info her:
Dyrkningsvejledning for vinterraps (landbrugsinfo.dk)
Gødskning af vinterraps i foråret 2022 (landbrugsinfo.dk)

og husk, at du på Sortinfo kan finde en masse viden om den sort, der passer bedst til din strategi:

SortInfo

Din Mark Lige Nu: Slip af med rodukrudt og undgå spredning af græsukrudt under høst

I denne podcast taler vi om, hvordan du optimalt bekæmper rodukrudt med glyphosat.
Målet er at anvende så lidt glyphosat som muligt men samtidig få den bedste effekt.

Vi taler også om, hvordan du husker din markmand eller maskinstationen på ikke at sprede græsukrudt mellem markerne under høst.

Du kan læse om bekæmpelse af kvik og rodukrudt her:
https://www.landbrugsinfo.dk/public/c/6/9/plantebeskyttelse_bekampelse_kvik_og_rodukrudt_med_glyphosat_for_host

Du kan læse mere om glyphosat-handlingsplanen her:
Glyphosathandlingsplan (landbrugsinfo.dk)

Og du kan se en explainer-video om glyphosat-handlingsplanen her:
Glyphosathandlingsplan: Lad os sammen sænke glyphosatforbruget – SEGES TV

Har du endnu ikke foretaget et før-høst-besøg, så lyt podcasten om det her:
Din Mark Lige Nu: Få det maksimale ud af dit førhøst-besøg – SEGES Podcast

Din Mark Lige Nu: Etablering af efterafgrøder før høst

I denne special-udgave af podcasten Din Mark Lige Nu fokuserer vi på etablering af efterafgrøder før høst.

Vi besøger Klitgaard Agro ved Hals og hører om deres erfaringer med at etablere før høst. Vores maskinekspert Henning Sjørslev fortæller om de tekniske begrænsninger og muligheder, der er ved spredning af efterafgrødefrø.

Og vært Nanna Hellum Kristensen sørger for, at vi også kommer ind på økonomien i kvælstoffikserende arter.

Husk, at dele linket til podcasten med din maskinstation eller din markmand.


Vil du læse manualen om etablering af efterafgrøder, så klik på linket herunder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/e/5/9/afgroder_etablere_efterafgroder_for_host

 Vil du læse om Farmtest på teknik af etablering af efterafgrøder før høst, så klik herunder:

https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/8/f/e/farmtest_151_teknik_etablering_afgroder.pdf

Din Mark Lige Nu: Få det maksimale ud af dit førhøst-besøg

Omkring midten af juni er det oplagt at lave dit før høst-besøg i marken, hvor du skal evaluere på behandlinger, men også gennemgå marken for græsukrudt og tokimbladet ukrudt – så du kan reagere før de smider frø.

Du får alle de gode råd til det optimale førhøst-besøg med din lokale konsulent. Du får også at vide, hvordan du kan gøre brug af droneoverflyvning og andre digitale værktøjer. Og hvorfor du kan få en unik viden ud af at lave gode sprøjtevinduer.

Herunder er links til det, som nævnes i podcasten:

Fotokonkurrence:

https://landbrugsavisen.dk/mark/ny-fotokonkurrence-vis-mig-dit-spr%C3%B8jtevindue-nemt-deltage

FarmTracking – til registrering direkte på dit online markkort

Shop (dlbr.dk)

IPM-tjek:

Gratis IPM app om ukrudt og skadevoldere i marken (landbrugsinfo.dk)

Din Mark Lige Nu: Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse i majs

En god etablering af efterafgrøder er vigtig, og det samme er en effektiv ukrudtsbekæmpelse – særligt, hvis du har hanespore i din majs. I denne podcast gennemgår vi, hvordan du bedst etablerer efterafgrøder og bekæmper ukrudt.

Når du har lyttet, kan du gå videre til denne artikel om efterafgrøder i majs:

Etablering af efterafgrøde i majs (landbrugsinfo.dk)

Og du kan tjekke de videoer, vi har om hanespore på seges.tv:  

Du har søgt efter hanespore – SEGES TV

Din Mark Lige Nu: Svampebekæmpelse i foråret

Selv om vejret er meget tørt nu, så kan der nå at komme så meget regn, at der skal svampebekæmpes i korn og frø.

Men hvilke stadier bør du time svampebekæmpelsen til for at få det højeste udbytte. Og hvilke sorter er det nu, der er de mest resistente.

I denne udgave af Din Mark Lige Nu dykker vi ned i landsforsøgene og gennemgår fakta på vinterhvede og frø, men vi kommer også ind på vårbyg og havre.

Så lyt med her, så du er klar til en svampebekæmpelse, hvis det bliver nødvendigt.

Din Mark Lige Nu: Gødningstildeling i tørt vejr

 

Maj måned byder for mange på gødningstildeling i eksempelvis vinterhvede og vårbyg. Men hvordan forholder du dig til det tørre vejr, vi oplever i dette forår.

Og hvordan kan det nye værktøj N-Tool-Precise hjælpe dig til at tildele den rigtige mængde?

Det diskuterer vi her i podcasten Din Mark Lige Nu, som er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Scroll to top