Planter

Kolde mariehøns er bedre dræbere

Kan vi i fremtiden anvende kuldetolerante mariehøns mod skadedyrene på marken?

Læs mere

16 Naturspørgsmål til og fra professoren

Hans Henrik Bruun fra Københavns Universitet forsker og underviser i økologi og biologisk mangfoldighed. Her kan du høre ham punktere fire almindelige myter om, hvordan biodiversitetskrisen i Danmark løses bedst. Læs mere

Landmænd finder de gode løsninger

Hvor skal minivådområderne placeres? Det fandt Henrik Christensen og hans naboer ud af på et såkaldt kollektivt opstartsmøde.  Mød også planteavlskonsulent Bent Lune fra LMO og Mads Lægdsgaard Madsen fra SEGES, som fortæller, hvordan man skaber gode løsninger i et lokalområde.

Med unik natur følger også jagt- og indtjeningsmuligheder

Hvis danske landmænd og andre naturforvaltere ønsker at skabe endnu bedre jagtmuligheder, så bør de først og fremmest tænke i at skabe naturlige levesteder for dyr og planter. Læs mere

Overvej højværdiafgrøder

Overvejer du at kaste dig over højværdiafgrøder, så lyt til denne podcast fra Plantekongres 2019. Læs mere

Højdepunkter fra Plantekongres 2019

Forhåbentlig var du med på årets Plantekongres 2019. Som tak for sidst kan du her genopleve nogle af højdepunkterne fra mere end 170 faglige indlæg og en masse unik vidensdeling blandt de mest innovative aktører på kryds og tværs af dansk planteavl.

Læs mere

Når krondyrene ser markerne som et ta-selv-bord

Bestanden af krondyr er stigende. Vi er taget på besøg hos landmand Steffen Bjerre ved Brande, som er en af de landmænd, der mister udbyttet i marken, fordi krondyrene færdes i hans marker.

I podcasten kan du høre, hvilke problemer krondyrene giver landmændene, og hvor udbredte skaderne er.

Læs mere

Gå efter et sundere sædskifte for kartoflerne

Et sundere sædskifte ved dyrkning af kartofler får du ved at tage hensyn til principperne bag IPM (integreret plantebeskyttelse)

Hør SEGES’ landskonsulent i kartofler Lars Bødker fortælle om, hvorfor sædskiftet er så vigtigt. Og hør hans råd til, hvordan du kan få et sundere sædskifte. Derudover kan du høre Rasmus Trads, konsulent ved Karup Kartoffelmelfabrik fortælle om, hvordan sædskiftet ser ud i praksis og hvilke foranstaltninger fabrikkerne gør sig i forhold til at forebygge sædskiftesygdomme. Integreret plantebeskyttelse, også kaldet IPM, handler både om at blive mindre afhængig af pesticider og få en bedre økonomi – ikke mindst på sigt – ved at sprøjte efter behov og forebygge problemer med ukrudt, sygdomme og skadedyr. Meget kan opnås ved at have fokus på sædskiftet.

Grødeskæring efter Aalborgmetoden

Faringsovervågning
I Lindenborg Å har man skåret grøde efter Aalborgmetoden i over 10 år. I løbet af den periode er åens tilstand forbedret, så den i dag fremstår som et godt vandløb for fisk og andre smådyr. Åen er blevet bedre til at aflede vandet, så engene igen er blevet tørre om sommeren, og dyrene kan komme på græs. Læs mere

Kornhandel

Hvorfor synes mange landmænd, at det er svært at købe og sælge korn professionelt? Og hvad kan man som landmand gøre for at blive bedre til at arbejde strategisk med kornhandel? Det kan du høre mere om, når Tenna Holdorff Christiansen, antropolog og konsulent ved SEGES, og Ivan Damgaard, ekspert i strategi og forretningsudvikling og specialkonsulent ved SEGES, diskuterer kornhandel.

Scroll to top