Økonomi og virksomhedsledelse

Din Mark Lige Nu: Præcisionsgødskning sådan

Hvordan kommer du i gang med præcisionsgødskning? Og hvordan kommer du med i præcisionsjordbrugsordningen?

Og hvilken værdi skaber præcisionsjordbrug – ud over rabatten på efterafgrøder. 

Det taler vi om i sæsonens første udgave af podcasten Din Mark Lige Nu. Du møder vores to landskonsulenter i gødskning, Torkild Birkmose og Kristian Furdal Nielsen, som giver dig gode råd. 

Vi hører også fra elev på Bygholm Landbrugsskole – Jonas Fogh – om hvordan hans første erfaringer med præcisionsgødskning har været. 

Bagefter kan du prøve at lave dit eget tildelingskort med på www.CropManager.dk, hvor tildelingslag lige nu er gratis i løbende + efterfølgende måned. 

Du kan altid finde og lytte til podcast-serien Din Mark Lige Nu via din foretrukne app til podcasts? Søg på ordet SEGES eller Din Mark Lige NU – så finder du den, og så skal du trykke følg eller abonner.

Læs mere i vejledningen her

Økonomi med flere ben

Kom med på en gåtur med Svend og hør ham fortæller om sine oplevelser med at have et landbrug, der er engageret i mere end fire forskellige driftsgrene. 

Han fortæller om, hvordan han oplever at det kan virke engagerende på hans medarbejdere, og hvordan det kan bidrage til virksomhedens økonomiske robusthed.

Data og disruption i fødevarekæden speeder den grønne omstilling

Den grønne omstilling i dansk landbrug er i fuld gang, og disruptive samarbejder og datadeling vil de kommende år sætte turbo på udviklingen.

For data øger sporbarheden og dokumentationen over for detailledet og forbrugerne.

I denne podcast gennemgår vi eksempler på, hvordan det skal ske, og du kan møde virksomhedere fra hele fødevareklyngen. Fra gødningsproducenten Yara til Valsemøllen og Naturli, som arbejder med dokumentation på klimaaftrykket direkte på emballagen.

I studiet er Mette Kramer Langgaard fra SEGES Innovation og Nicolai Fog Hansen fra Teknologisk Institut.

På SEGES.tv, kan du også se en video om samarbejdet.

Podcasten er produceret i projektet Lær af verdens største forsøgsareal og er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Din Mark Lige Nu: Sådan udbringer du prosulfocarb korrekt

Du kender prosulfocarb som Boxer, Roxy, Fidox og Adimax, men du skal tænke dig godt om, inden du kører ud med midlet her i efteråret. 

Du skal for eksempel være opmærksom på, at der ikke sker afdrift nærliggende frugt- og grøntdyrkere. Dem kan du se, om du har som nabo på www.landmand.dk

I podcasten får du konkrete anbefalinger til at gøre det korrekt med din sprøjteteknik. Vi kommer ind på alt fra bomhøjde til dyser. 

 Og du kan læse mere om anbefalinger i faktaarket og artikel på Landbrugsinfo. 

https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/d/1/2/pl_ipm_faa_bedre_virkning_og_reduceret_afdrift_af_jordmidler.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/public/8/4/b/plantebeskyttelse_nabomarker_frugt_gront_sprojte_prosulfocarb

Din Mark Lige Nu: Resistent græsukrudt – bliv inspireret til at lægge din egen strategi

Laue Skau er udfordret af resistent italiensk rajgræs på markerne ved Haderslev.

Samtidig har han i flere år arbejdet strategisk med integreret plantebeskyttelse (IPM).

I denne podcast fortæller Laue os om sin værktøjskasse, og vi kommer blandt ind på sædskifte, sortsvalg, såtidspunkt, konkurrenceevne og samarbejdet med maskinstationen, som også er vigtigt i forhold til at undgå yderligere spredning.

Husk at dele podcasten med din markmand eller din maskinstation.

Boringsnære beskyttelsesområder – hvordan du får en aftale om BNBO på dine jorde

Hvis du ejer jord, hvor et BNBO udpeges, så skal du som udgangspunkt lave en aftale omkring landbrugsdriften med det lokale forsyningsselskab. Og du har travlt, hvis du vil indgå en frivillig aftale, da fristen for frivillige aftaler udløber i år, 2022.

Lyt i denne podcast til, hvordan lodsejer Thomas Antoni greb sagen an. Du kan også høre, hvordan SEGES Innovation, Danva og Danske Vandværker har samarbejdet om at facilitere den frivillige proces.


Læs mere, og hent aftale- og deklarationsteksterne her:
Grundvand (landbrugsinfo.dk) 

Din Mark Lige Nu: Få maksimalt udbytte i vinterraps

Det er tid at lægge strategien for en god etablering af vinterrapsen, og i denne podcast kommer vi godt rundt om det, du skal overveje. Vi kommer omkring alt fra sædskifte og etablering til såtidspunkt, gødskning, ukrudt og skadedyr. Og også lidt om mulig vækstregulering.

Husk at dele linket med din markmand eller maskinstationen.

Du kan finde mere info her:
Dyrkningsvejledning for vinterraps (landbrugsinfo.dk)
Gødskning af vinterraps i foråret 2022 (landbrugsinfo.dk)

og husk, at du på Sortinfo kan finde en masse viden om den sort, der passer bedst til din strategi:

SortInfo

Din Mark Lige Nu: Slip af med rodukrudt og undgå spredning af græsukrudt under høst

I denne podcast taler vi om, hvordan du optimalt bekæmper rodukrudt med glyphosat.
Målet er at anvende så lidt glyphosat som muligt men samtidig få den bedste effekt.

Vi taler også om, hvordan du husker din markmand eller maskinstationen på ikke at sprede græsukrudt mellem markerne under høst.

Du kan læse om bekæmpelse af kvik og rodukrudt her:
https://www.landbrugsinfo.dk/public/c/6/9/plantebeskyttelse_bekampelse_kvik_og_rodukrudt_med_glyphosat_for_host

Du kan læse mere om glyphosat-handlingsplanen her:
Glyphosathandlingsplan (landbrugsinfo.dk)

Og du kan se en explainer-video om glyphosat-handlingsplanen her:
Glyphosathandlingsplan: Lad os sammen sænke glyphosatforbruget – SEGES TV

Har du endnu ikke foretaget et før-høst-besøg, så lyt podcasten om det her:
Din Mark Lige Nu: Få det maksimale ud af dit førhøst-besøg – SEGES Podcast

Din Mark Lige Nu: Etablering af efterafgrøder før høst

I denne special-udgave af podcasten Din Mark Lige Nu fokuserer vi på etablering af efterafgrøder før høst.

Vi besøger Klitgaard Agro ved Hals og hører om deres erfaringer med at etablere før høst. Vores maskinekspert Henning Sjørslev fortæller om de tekniske begrænsninger og muligheder, der er ved spredning af efterafgrødefrø.

Og vært Nanna Hellum Kristensen sørger for, at vi også kommer ind på økonomien i kvælstoffikserende arter.

Husk, at dele linket til podcasten med din maskinstation eller din markmand.


Vil du læse manualen om etablering af efterafgrøder, så klik på linket herunder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/e/5/9/afgroder_etablere_efterafgroder_for_host

 Vil du læse om Farmtest på teknik af etablering af efterafgrøder før høst, så klik herunder:

https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/8/f/e/farmtest_151_teknik_etablering_afgroder.pdf

Din Mark Lige Nu: Få det maksimale ud af dit førhøst-besøg

Omkring midten af juni er det oplagt at lave dit før høst-besøg i marken, hvor du skal evaluere på behandlinger, men også gennemgå marken for græsukrudt og tokimbladet ukrudt – så du kan reagere før de smider frø.

Du får alle de gode råd til det optimale førhøst-besøg med din lokale konsulent. Du får også at vide, hvordan du kan gøre brug af droneoverflyvning og andre digitale værktøjer. Og hvorfor du kan få en unik viden ud af at lave gode sprøjtevinduer.

Herunder er links til det, som nævnes i podcasten:

Fotokonkurrence:

https://landbrugsavisen.dk/mark/ny-fotokonkurrence-vis-mig-dit-spr%C3%B8jtevindue-nemt-deltage

FarmTracking – til registrering direkte på dit online markkort

Shop (dlbr.dk)

IPM-tjek:

Gratis IPM app om ukrudt og skadevoldere i marken (landbrugsinfo.dk)

Din Mark Lige Nu: Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse i majs

En god etablering af efterafgrøder er vigtig, og det samme er en effektiv ukrudtsbekæmpelse – særligt, hvis du har hanespore i din majs. I denne podcast gennemgår vi, hvordan du bedst etablerer efterafgrøder og bekæmper ukrudt.

Når du har lyttet, kan du gå videre til denne artikel om efterafgrøder i majs:

Etablering af efterafgrøde i majs (landbrugsinfo.dk)

Og du kan tjekke de videoer, vi har om hanespore på seges.tv:  

Du har søgt efter hanespore – SEGES TV

Din Mark Lige Nu: Svampebekæmpelse i foråret

Selv om vejret er meget tørt nu, så kan der nå at komme så meget regn, at der skal svampebekæmpes i korn og frø.

Men hvilke stadier bør du time svampebekæmpelsen til for at få det højeste udbytte. Og hvilke sorter er det nu, der er de mest resistente.

I denne udgave af Din Mark Lige Nu dykker vi ned i landsforsøgene og gennemgår fakta på vinterhvede og frø, men vi kommer også ind på vårbyg og havre.

Så lyt med her, så du er klar til en svampebekæmpelse, hvis det bliver nødvendigt.

Ekspert: Derfor sker arbejdsulykker med maskiner i landbruget

Der sker hvert år alvorlige ulykker med maskiner i landbruget. Og i modsætning til andre brancher er statistikken over alvorlige ulykker ikke entydigt faldende.

Karsten Zacho fra Arbejdstilsynet har mange års erfaring med at forebygge og undersøge ulykker i landbruget. I denne podcast fortæller han om de mest almindelige ulykker, og hvordan vi kan undgå dem.

Klik dig også videre til podcasten herunder, hvor familien Skau ved Haderslev fortæller om den ulykke, de var ude for, hvor en teleskoplæsser væltede ned over dem:

Ulykken på Fuglsøgaard: Familien Skaus fortælling – SEGES Podcast

Og du kan læse mere at skabe en sikker arbejdsplads seges.dk/arbejdsmiljo og på www.arbejdstilsynet.dk

Podcasten er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Ulykken på Fuglsøgaard: Familien Skaus fortælling

En teleskoplæsser vælter ned over Rasmus Skau, da han arbejder på en mark tæt på hjemmet ved Haderslev.

Han er overbevist om, at han er ved at dø, fordi læsseren ligger oven på ham og trykker hans maveregion med stor kraft.   

Skal han ringe og sige farvel til sin kone Mette eller ringe efter hjælp? 

I denne podcast fortæller både Rasmus og Mette, hvad ulykken har betydet for dem.     


Du kan også klikke dig videre til et interview med Karsten Zacho fra arbejdstilsynet, som fortæller om de mest almindelige  grunde til, at der sker ulykker med maskiner.  

Ekspert: Derfor sker arbejdsulykker med maskiner i landbruget – SEGES Podcast

Podcasten er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Hvad gør man, når prognoserne ikke holder?

Benchmark og prognoser er vigtige værktøjer for landmænd. Men hvad sker der, når forudsætningerne vælter? Når Afrikansk Svinepest rammer Tyskland, og priserne på smågrise falder?

Det er emnet for denne podcast, hvor Sisse Villumsen Schlægelberger og smågriseproducent Søren Andersen vender forskellige måder, at lave benchmark og prognoser på.

Læs mere
Scroll to top