Gris

Slagtegrise: Opnå et bedre dækningsbidrag med disse gode råd

39 kroner mere per slagtegris. Det er gennemsnittet for griseproducent Carl Johan Schultz. De seneste tre år har han været deltager i Produktionskoncept Slagtesvin. Et koncept, som sætter fokus på at gøre alting ”efter bogen”. Og som man kan se på resultatet indtil videre, har det båret frugt. I maj deltog han sammen med to rådgivere og SEGES Svineproduktion i et webinar om emnet under overskriften ”11 anbefalinger til slagtegriseproduktionen”.

Vi har samlet de vigtigste råd i denne podcast, så du kan høre dem på bare 20 minutter. Det to timer lange webinar ligger i sin fulde længde på Svineproduktion.dk.

Rent drikkevand til dine grise

Rent drikkevand til pattegrise og smågrise er nødvendigt for at have en god produktivitet og nedsætte risikoen for diarré. Læs mere

Faringsovervågning redder pattegriseliv

 

Der er god dyrevelfærd og bedre bundlinje i at have en strategi for faringsovervågning i besætningen. Men hvordan kommer du i gang – og hvad er gevinsten? Det giver vi svar på i ny podcast.

3 tiltag der kan nedsætte behov for medicinsk zink

I jagten på at finde alternativer til medicinsk zink har SEGES Svineproduktion gennemført en afprøvning af tre konkrete tiltag. Og der er en klar effekt. Læs mere

Bestyrelsen har (også) fokus på pattegriseoverlevelse

Alle griseproducenter vil gerne hæve pattegriseoverlevelsen. Men det kræver fokus og hårdt arbejde. Læs mere

Fokus på poltefodring giver mere robuste søer

I to år har Thomas Sønderby Bruun og Gunner Sørensen fra SEGES Svineproduktion arbejdet på at afdække hvor meget af den viden, der genereres i SEGES Svineproduktion, som reelt rammer staldgangen, når vi snakker fodring af søer.

Læs mere

Revideret prisprognose på grise

Prisprognosen for grise er netop revideret. Men hvorfor? Og hvad betyder det for dig? Hør mere i denne podcast, hvor en af økonomerne bag fortæller om baggrunden for revideringen.

Zinkfri 2022: Skal du gøre som Hans Jørgen?

Griseproducent Hans Jørgen Hansen har produceret grise uden brug af medicinsk zink i flere år. Vi har været på besøg på bedriften på Als til en snak om hans rejse fra zink til zinkfri. Læs mere

Zinkfri 2022: 110 mio. kroner til en zinkfri produktion

Hvad gør du, den dag medicinsk zink bliver forbudt? SEGES Svineproduktion har en række forsøg i gang for at finde mulige alternativer. Men hvilke spor arbejder vi i? Og hvorfor er der så mange forsøg i gang i både Danmark og udland? Det, og meget mere, kan du høre i første udsendelse af podcastserien “Zinkfri 2022”.

Afrikansk svinepest i Tyskland: Dét betyder det for dansk griseproduktion

Der er fundet vildsvin med afrikansk svinepest i Tyskland nær den polsk/tyske grænse.

Men hvilken betydning har det for dig som dansk griseproducent – og hvad skal du være særligt opmærksom på?

Læs mere

Fremtiden for dansk slagtegriseproduktion

Hvordan ruster vi dansk slagtegriseproduktion til fremtiden? Og fortsætter den trenden med gode afregningspriser, som vi har set de seneste år? Det, og meget andet, kan du høre i denne podcast.

Test af foder og mineralblandinger – hvordan og hvorfor?

Foder er den dyreste omkostning, og det er vigtigt at få, hvad man betaler for. Derfor gennemfører SEGES Svineproduktion løbende storstilede tests af foder. Og i år bliver mineralblandinger testet for første gang. Men hvordan og hvorfor? Det kan du høre her.

Hvilke konsekvenser har det for dig, hvis der kommer afrikansk svinepest til Tyskland?

Hvilke konsekvenser har det for dig, hvis der kommer afrikansk svinepest til Tyskland?

Det giver cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, Frank Øland, og Jens Munk Ebbesen, områdedirektør for Fødevare- og Veterinære forhold i Landbrug & Fødevarer deres bud på i denne podcast.

Intern benchmarking: Undren gør, at vi holder os skarpe

Svineproducenterne Jacob Rasmussen og Peter Andersen, som sammen ejer I/S Tornegaard, benchmarker deres to slagtesvineejendomme mod hinanden og bruger det til at fintune produktionen.

Hør i denne podcast, hvilken værdi det giver dem, og hvordan de griber det an i praksis.

Med på podcasten er også specialkonsulent Kirsten Marie Risbjerg fra SEGES Erhvervsøkonomi

 

PorkCast #2

En stor, international event med medicinsk zink som omdrejningspunkt, arbejde med hele haler og gode råd til håndtering af syge og tilskadekomne dyr.

Det er emnerne i denne udgave af SEGES PorkCast, hvor du bliver opdateret på seneste nyt om innovationsarbejdet i SEGES Svineproduktion.

Scroll to top