Future Farming

Data og disruption i fødevarekæden speeder den grønne omstilling

Den grønne omstilling i dansk landbrug er i fuld gang, og disruptive samarbejder og datadeling vil de kommende år sætte turbo på udviklingen.

For data øger sporbarheden og dokumentationen over for detailledet og forbrugerne.

I denne podcast gennemgår vi eksempler på, hvordan det skal ske, og du kan møde virksomhedere fra hele fødevareklyngen. Fra gødningsproducenten Yara til Valsemøllen og Naturli, som arbejder med dokumentation på klimaaftrykket direkte på emballagen.

I studiet er Mette Kramer Langgaard fra SEGES Innovation og Nicolai Fog Hansen fra Teknologisk Institut.

På SEGES.tv, kan du også se en video om samarbejdet.

Podcasten er produceret i projektet Lær af verdens største forsøgsareal og er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Kan vi dyrke nødder i Danmark?

Lyt denne podcast, hvor vi debatterer, om vi i Danmark kan udvikle en produktion af nødder og kastanjer i stor skala. Hvad skal der egentlig til?

Med i studiet er Mette Damborg Hansen, specialist i plantebaserede fødevarer, og Susi Lyngholm, konsulent i gødning/produktion – begge fra SEGES Innovation.

Vi besøger også Pometet, en genbank for frugt og bær under Københavns Universitets Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Her fortæller Pomet-mester Lasse Lose, hvad der i hans øjne skal til for, at Danmark kan tage konkurrencen op med USA, Tyrkiet og Italien, som store nøddeproducerende lande.

Du kan læse mere om Pometet her

Podcasten er støttet af Promilleafgiftsfonden.

IPM-podcast 1: Sådan undgår du spredning af græsukrudt og bekæmper resistens

For danske landmænd bliver det stadig vigtigere at arbejde målrettet med at undgå spredning af ukrudt. Og inddrage sædskifte for at undgå græsukrudt og resistens.

Podcasten her indeholder en samtale om spredning af ukrudt med deltagelse af Jens Erik Jensen, Poul Henning Petersen og Carsten Fabricius alle fra SEGES Innovation. Og vi besøger IPM-innovationsværten Laue Skau. Hele historien om hans tilgang til IPM kan du også lytte i denne podcast

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen.

Læs også meget mere om at udvikle den rigtige IPM-strategi her på Landbrugsinfo, og lyt en podcast om det gode før-høst-besøg her

IPM-podcast 2: Korrekt sortsvalg er også IPM

I denne IPM-podcast har vi en gennemgang af de vigtigste faktorer ved sortsvalget med inddragelse af IPM-score og andre gode forudsætninger for et sundt sortsvalg.  

Podcasten sætter fokus på sortinfo, baggrundsviden i sortsvalg, vigtigste parametre, sortsblandinger og praksisnær beslutning om sortsvalg. I studiet er Ghita C. Nielsen, Leif Hagelskjær og Carsten Fabricius fra SEGES Innovation samt planteavlskonsulent Annemette Pagter fra Velas. 

Du finder masser af relevant info for de forskellige sorter på www.sortinfo.dk

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen. 

IPM-podcast 3: Beslutningsstøtteværktøjer og varslinger for sygdomme og skadedyr

Podcasten omhandler de mange skadestærskler og varslingssystemer, du kan anvende. 

Vi taler om, hvordan de er udarbejdet, og hvordan vi sikrer tilliden til dem – og ikke mindst anvender dem i praksis. I denne podcast deltager Ghita C. Nielsen, Rasmus Emil Jensen og Carsten Fabricius fra SEGES Innovation samt planteavlskonsulent Annemette Pagter fra Velas. 

Du kan lytte andre podcast om IPM her på siden, og du kan læse mere om at udvikle den rigtige IPM-strategi på Landbrugsinfo

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen.

IPM-podcast 4: Kulturtekniske tiltag i marken

Podcasten indeholder emner som frøpuljemanagement, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, sprøjtevinduer til evaluering og andre IPM-tiltag. 

Vi evaluerer og perspektiverer over frøspil, anvending af jordbearbejdning og målrettet brug af præcisionsværktøjer som IPM.

I podcasten deltager Jens Erik Jensen, Poul Henning Petersen og Carsten Fabricius, SEGES Innovation samt IPM-innovationsvært Rune Gjengedal, Laue Skau og rådgiver David Hans Dreesen.

Lyt også en podcast om det gode før-høst-besøg her

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen.

Big data har kæmpe potentiale i landbruget

Aage Lauritzen er svineproducent og driver seks produktionsejendomme. Han har længe arbejdet med brugen af data for at optimere sin produktion.

I podcasten fortæller Aage om, hvordan han har arbejdet med data på bedriften og hvilke perspektiver, han ser i den fremtidige brug af data – og hvad han godt kunne tænke sig at arbejde mere med i fremtiden.

Nicolai Fog Hansen fra SEGES har arbejdet med digitalisering og brug af data i landbruget, og giver sit bud på, hvad man kan bruge Big Data til i fremtidens landbrug.

Future Farming på Folkemødet – romantik eller højteknologi?

Lyt med her og hør debatten om fremtidens landbrug, som foregik på Folkemødet 18. I debatten deltog Martin Merrild (formand for Landbrug & Fødevarer), Iben Krog Rasmussen (medstifter af Tænketanken Frej), Andreas de Neergaard (bæredygtighedsprofessor på Københavns Universitet), Kim Escherich (exe. innovation architect i IBM) og Henrik Byager (forbruger- og livsstilsekspert).

Udviklingschef i landbrugets innovationshus SEGES Jakob Lave – har udvalgt højdepunkter i debatten og perspektiverer dem i denne spændende podcast, som spænder over teknologi og romantik.

Scroll to top