Anders

Din Mark Lige Nu: Vinterrapsen i foråret

Så er foråret her, og det betyder en række opgaver med at optimere udbyttet i vinterrapsen. Her får du på 30 min konkrete råd om:

– gødskning
– ukrudtsbekæmpelse
– vækstregulering ?
– svampe og skadedyr

Husk at dele link med din markmand eller maskinstationen. 

Du kan læse mere om eksempelvis skadedyrene i vinterrapsen på Landbrugsinfo

Din Mark Lige Nu: Græsukrudt i foråret

Det har været en mild vinter, og derfor er det relevant at se på vejrets betydning for udvikling af græsukrudt på markerne. Det gør vi i denne udgave af Din Mark Lige Nu.

Som noget nyt ringer vi fra studiet i Skejby ud i verden, og i dag har vi fat i Plantechef i SLF, Finn Olsen, som netop er ude og vurdere græsukrudt i markerne i det sønderjyske.

Landbrugsinfo kan du læse meget mere om at håndtere græsukrudt i foråret.

Podcasten er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Din Mark Lige Nu: Præcisionsgødskning sådan

Hvordan kommer du i gang med præcisionsgødskning? Og hvordan kommer du med i præcisionsjordbrugsordningen?

Og hvilken værdi skaber præcisionsjordbrug – ud over rabatten på efterafgrøder. 

Det taler vi om i sæsonens første udgave af podcasten Din Mark Lige Nu. Du møder vores to landskonsulenter i gødskning, Torkild Birkmose og Kristian Furdal Nielsen, som giver dig gode råd. 

Vi hører også fra elev på Bygholm Landbrugsskole – Jonas Fogh – om hvordan hans første erfaringer med præcisionsgødskning har været. 

Bagefter kan du prøve at lave dit eget tildelingskort med på www.CropManager.dk, hvor tildelingslag lige nu er gratis i løbende + efterfølgende måned. 

Du kan altid finde og lytte til podcast-serien Din Mark Lige Nu via din foretrukne app til podcasts? Søg på ordet SEGES eller Din Mark Lige NU – så finder du den, og så skal du trykke følg eller abonner.

Læs mere i vejledningen her

Økonomi med flere ben

Kom med på en gåtur med Svend og hør ham fortæller om sine oplevelser med at have et landbrug, der er engageret i mere end fire forskellige driftsgrene. 

Han fortæller om, hvordan han oplever at det kan virke engagerende på hans medarbejdere, og hvordan det kan bidrage til virksomhedens økonomiske robusthed.

Kvælstofudvaskning i vintersæd og efterafgrøder

Hvad er op og ned, når man sammenligner udvaskningen fra vintersæd kontra efterafgrøder?

Det har vi ny viden om, og det debatterer vi i denne podcast. I studiet er:

– Elly Møller Hansen, seniorforsker ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet
– Gitte Blicher Mathiesen, seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet
– Nanna Hellum Kristiansen,  afdelingsleder, gødning og produktion, SEGES Innovation
– Leif Knudsen, chefkonsulent, gødskning, SEGES Innovation

Krav om efterafgrøder kan blokere for dyrkning af vintersæd, og der er løbende diskussion om, hvorvidt vintersæd i nogle egne kan reducere udvaskningen til samme niveau som efterafgrøder kan.

Du kan også læse artiklen om emnet her på landbrugsinfo.dk

Podcasten er produceret i projektet ”Er kvælstofudvaskningen fra vintersæd større end fra efterafgrøder?” og er støttet af Promilleafgiftsfonden.”

Frøavl: Den gode etablering

Etablering af frø er et stykke præcisionsarbejde, som skaber grundlaget for det gode udlæg og den efterfølgende frømark – med det bedst mulige udbyttepotentiale. 

I denne podcast tager vi en snak om, hvad der er vigtigt i forbindelse med etablering af udlæg af frø, hvilke maskinløsninger der er optimale samt forsøgsarbejdet med etablering af frø. I studiet er Kristian Juranich, landskonsulent i frøavl ved SEGES Innovation og Henning Sjørslev Lyngvig, landskonsulent i maskiner og markteknik i SEGES Innovation.

Data og disruption i fødevarekæden speeder den grønne omstilling

Den grønne omstilling i dansk landbrug er i fuld gang, og disruptive samarbejder og datadeling vil de kommende år sætte turbo på udviklingen.

For data øger sporbarheden og dokumentationen over for detailledet og forbrugerne.

I denne podcast gennemgår vi eksempler på, hvordan det skal ske, og du kan møde virksomhedere fra hele fødevareklyngen. Fra gødningsproducenten Yara til Valsemøllen og Naturli, som arbejder med dokumentation på klimaaftrykket direkte på emballagen.

I studiet er Mette Kramer Langgaard fra SEGES Innovation og Nicolai Fog Hansen fra Teknologisk Institut.

På SEGES.tv, kan du også se en video om samarbejdet.

Podcasten er produceret i projektet Lær af verdens største forsøgsareal og er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Landbrugrådgiverens rolle i udtagning og jordfordeling

Oplands-/udtagningskonsulenter har god indsigt i landbrug, udtagning og jordfordeling. Derfor kan et tæt samarbejde mellem lodsejere, oplands-/udtagningskonsulenter, kommuner og Naturstyrelsen være afgørende for at nå i mål med klimaindsatsen.

Det debatterer SEGES Innovation i denne podcast, hvor vi har deltagelse af tre landbrugsrådgivere med stor erfaring på dette område.

  • Eja Lund, chefkonsulent, Velas
  • Karen C. Thomasen, miljørådgiver, Sagro
  • Camilla Lerbjerg Thomsen, miljøchef, LandboNord

SEGES Innovation mener, at det er vigtigt – i samarbejde – at finde de rigtige steder til udtagning af den kulstofrige landbrugsjord som kan bidrage med en reel reduktion af klimaeffekten. Og at alt er baseret på frivillighed.

Kun ejendomsmæssige- og tekniske forundersøgelser af udvalgte områder kan afgøre, om der er et reelt ønske om at deltage samt om der vil være en klimaeffekt. Her kan lodsejere og oplands-/udtagningskonsulenter bidrage med lokal kendskab og viden.

Podcasten er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Læs mere i brochuren: Fakta og gode råd om udtagningen af landbrugsjorder

Kan vi dyrke nødder i Danmark?

Lyt denne podcast, hvor vi debatterer, om vi i Danmark kan udvikle en produktion af nødder og kastanjer i stor skala. Hvad skal der egentlig til?

Med i studiet er Mette Damborg Hansen, specialist i plantebaserede fødevarer, og Susi Lyngholm, konsulent i gødning/produktion – begge fra SEGES Innovation.

Vi besøger også Pometet, en genbank for frugt og bær under Københavns Universitets Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Her fortæller Pomet-mester Lasse Lose, hvad der i hans øjne skal til for, at Danmark kan tage konkurrencen op med USA, Tyrkiet og Italien, som store nøddeproducerende lande.

Du kan læse mere om Pometet her

Podcasten er støttet af Promilleafgiftsfonden.

IPM-podcast 1: Sådan undgår du spredning af græsukrudt og bekæmper resistens

For danske landmænd bliver det stadig vigtigere at arbejde målrettet med at undgå spredning af ukrudt. Og inddrage sædskifte for at undgå græsukrudt og resistens.

Podcasten her indeholder en samtale om spredning af ukrudt med deltagelse af Jens Erik Jensen, Poul Henning Petersen og Carsten Fabricius alle fra SEGES Innovation. Og vi besøger IPM-innovationsværten Laue Skau. Hele historien om hans tilgang til IPM kan du også lytte i denne podcast

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen.

Læs også meget mere om at udvikle den rigtige IPM-strategi her på Landbrugsinfo, og lyt en podcast om det gode før-høst-besøg her

IPM-podcast 2: Korrekt sortsvalg er også IPM

I denne IPM-podcast har vi en gennemgang af de vigtigste faktorer ved sortsvalget med inddragelse af IPM-score og andre gode forudsætninger for et sundt sortsvalg.  

Podcasten sætter fokus på sortinfo, baggrundsviden i sortsvalg, vigtigste parametre, sortsblandinger og praksisnær beslutning om sortsvalg. I studiet er Ghita C. Nielsen, Leif Hagelskjær og Carsten Fabricius fra SEGES Innovation samt planteavlskonsulent Annemette Pagter fra Velas. 

Du finder masser af relevant info for de forskellige sorter på www.sortinfo.dk

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen. 

IPM-podcast 3: Beslutningsstøtteværktøjer og varslinger for sygdomme og skadedyr

Podcasten omhandler de mange skadestærskler og varslingssystemer, du kan anvende. 

Vi taler om, hvordan de er udarbejdet, og hvordan vi sikrer tilliden til dem – og ikke mindst anvender dem i praksis. I denne podcast deltager Ghita C. Nielsen, Rasmus Emil Jensen og Carsten Fabricius fra SEGES Innovation samt planteavlskonsulent Annemette Pagter fra Velas. 

Du kan lytte andre podcast om IPM her på siden, og du kan læse mere om at udvikle den rigtige IPM-strategi på Landbrugsinfo

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen.

IPM-podcast 4: Kulturtekniske tiltag i marken

Podcasten indeholder emner som frøpuljemanagement, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, sprøjtevinduer til evaluering og andre IPM-tiltag. 

Vi evaluerer og perspektiverer over frøspil, anvending af jordbearbejdning og målrettet brug af præcisionsværktøjer som IPM.

I podcasten deltager Jens Erik Jensen, Poul Henning Petersen og Carsten Fabricius, SEGES Innovation samt IPM-innovationsvært Rune Gjengedal, Laue Skau og rådgiver David Hans Dreesen.

Lyt også en podcast om det gode før-høst-besøg her

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen.

IWMPRAISE: Highlights

IWMPRAISE is an EU Horizon 2020 project about integrated weed management (IWM) in European cropping systems.

The project started in 2017 and ended on 30 November 2022. In this podcast, project coordinator Per Kudsk and Mette Sønderskov, both from Aarhus University, speak about the highlights of the IWMPRAISE project with Jens Erik Jensen and Carsten Fabricius from SEGES Innovation.

Much more information about IWMPRAISE may be found at the project website https://iwmpraise.eu/ .

Digitalisér eller Dø Vol. 11: Kim Vejlby Hansen, FOSS

Som topchef i teknologivirksomheden FOSS har Kim Vejlby Hansen været med til at sætte virksomheden på landkortet som en af verdens førende leverandører af måleinstrumenter til landbrugs- og fødevareindustrien.

Nu bevæger FOSS sig også ind på softwaremarkedet, og det er omdrejningspunktet for dette afsnit af Digitalisér eller Dø.

Læs mere
Scroll to top