Kvælstofudvaskning i vintersæd og efterafgrøder

Hvad er op og ned, når man sammenligner udvaskningen fra vintersæd kontra efterafgrøder?

Det har vi ny viden om, og det debatterer vi i denne podcast. I studiet er:

– Elly Møller Hansen, seniorforsker ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet
– Gitte Blicher Mathiesen, seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet
– Nanna Hellum Kristiansen,  afdelingsleder, gødning og produktion, SEGES Innovation
– Leif Knudsen, chefkonsulent, gødskning, SEGES Innovation

Krav om efterafgrøder kan blokere for dyrkning af vintersæd, og der er løbende diskussion om, hvorvidt vintersæd i nogle egne kan reducere udvaskningen til samme niveau som efterafgrøder kan.

Du kan også læse artiklen om emnet her på landbrugsinfo.dk

Podcasten er produceret i projektet ”Er kvælstofudvaskningen fra vintersæd større end fra efterafgrøder?” og er støttet af Promilleafgiftsfonden.”

Scroll to top