Landbrugrådgiverens rolle i udtagning og jordfordeling

Oplands-/udtagningskonsulenter har god indsigt i landbrug, udtagning og jordfordeling. Derfor kan et tæt samarbejde mellem lodsejere, oplands-/udtagningskonsulenter, kommuner og Naturstyrelsen være afgørende for at nå i mål med klimaindsatsen.

Det debatterer SEGES Innovation i denne podcast, hvor vi har deltagelse af tre landbrugsrådgivere med stor erfaring på dette område.

  • Eja Lund, chefkonsulent, Velas
  • Karen C. Thomasen, miljørådgiver, Sagro
  • Camilla Lerbjerg Thomsen, miljøchef, LandboNord

SEGES Innovation mener, at det er vigtigt – i samarbejde – at finde de rigtige steder til udtagning af den kulstofrige landbrugsjord som kan bidrage med en reel reduktion af klimaeffekten. Og at alt er baseret på frivillighed.

Kun ejendomsmæssige- og tekniske forundersøgelser af udvalgte områder kan afgøre, om der er et reelt ønske om at deltage samt om der vil være en klimaeffekt. Her kan lodsejere og oplands-/udtagningskonsulenter bidrage med lokal kendskab og viden.

Podcasten er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Læs mere i brochuren: Fakta og gode råd om udtagningen af landbrugsjorder

Scroll to top