IPM-podcast 4: Kulturtekniske tiltag i marken

Podcasten indeholder emner som frøpuljemanagement, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, sprøjtevinduer til evaluering og andre IPM-tiltag. 

Vi evaluerer og perspektiverer over frøspil, anvending af jordbearbejdning og målrettet brug af præcisionsværktøjer som IPM.

I podcasten deltager Jens Erik Jensen, Poul Henning Petersen og Carsten Fabricius, SEGES Innovation samt IPM-innovationsvært Rune Gjengedal, Laue Skau og rådgiver David Hans Dreesen.

Lyt også en podcast om det gode før-høst-besøg her

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen.

Scroll to top