IPM-podcast 2: Korrekt sortsvalg er også IPM

I denne IPM-podcast har vi en gennemgang af de vigtigste faktorer ved sortsvalget med inddragelse af IPM-score og andre gode forudsætninger for et sundt sortsvalg.  

Podcasten sætter fokus på sortinfo, baggrundsviden i sortsvalg, vigtigste parametre, sortsblandinger og praksisnær beslutning om sortsvalg. I studiet er Ghita C. Nielsen, Leif Hagelskjær og Carsten Fabricius fra SEGES Innovation samt planteavlskonsulent Annemette Pagter fra Velas. 

Du finder masser af relevant info for de forskellige sorter på www.sortinfo.dk

Podcasten er støttet af Miljøstyrelsen. 

Scroll to top