Digitalisér eller Dø Vol. 7: Per Falck Jensen, NTT DATA Business Solutions

Skal bæredygtighed tænkes ind som et selvstændigt mål på linje med effektivitet, når der udvikles nye, digitale løsninger?

For Per Falck Jensen fra softwarehuset NTT DATA Business Solutions Nordics er der ingen tvivl: Bæredygtighed bør være et nyt designprincip på linje med understøttelse af effektive processer, og de to perspektiver bør integreres i den digitale transformation, som private og offentlige virksomheder går imod i de kommende år. 

Per giver sin holdning til kende i denne episode af SEGES’ podcast Digitalisér eller Dø, hvor han interviewes af SEGES’ digitale direktør Ivar Ravn. 

I podcasten kan du også høre Pers bud på:

  • Hvad corona har betydet for udviklingen af nye sundhedsteknologier
  • Hvordan vi sikrer, at digitaliseringen ikke skaber et overvågningssamfund
  • Hvordan blockchainteknologi kan skabe sporbarhed i fremtidens produkter

 God lytning!

Scroll to top