Arbejdsmiljø på kvægbedriften del 1

Hvorfor er det vigtigt, at arbejde med arbejdsmiljø i landbruget? Hvad er de største udfordringer i forhold til at gøre landbruget til et mere sikkert sted at arbejde?

Det er emnerne i denne podcast, hvor SEGES er taget på besøg hos den økologiske mælkeproducent, Jens Peter Skovsgaard i Sønderjylland.

Med til at give snakken om arbejdsmiljø substans og dybde er arbejdsmiljøchef hos SEGES, Helle Birk Domino og tilsynsførende hos Arbejdstilsynet Karsten Zacho.

Denne podcast er første del af to. I anden del bevæger holdet sig en tur rundt på bedriften og går i detaljer med, hvordan man sikrer de forskellige arbejdsområder på bedriften.

Scroll to top