Når krondyrene ser markerne som et ta-selv-bord

Bestanden af krondyr er stigende. Vi er taget på besøg hos landmand Steffen Bjerre ved Brande, som er en af de landmænd, der mister udbyttet i marken, fordi krondyrene færdes i hans marker.

I podcasten kan du høre, hvilke problemer krondyrene giver landmændene, og hvor udbredte skaderne er.

Vi har inviteret tre eksperter med os i marken. Det er Rasmus Filsø Løbner arbejder som natur- og vildtrådgiver i landbrugscentret SAGRO, vildtkonsulent Sandor Hestbæk Marcus fra Naturstyrelsen og Marian Thorsted fra SEGES. Eksperterne peger på forskellige løsninger, som kan afhjælpe problemet.

Har du spørgsmål om kronvildt ellen andet hjortevildt, så kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed eller Naturstyrelsen.

Scroll to top