Podcast-hold-dig-opdateret_forside_viden-2022

Seneste podcasts

Din Mark Lige Nu: Sådan udbringer du prosulfocarb korrekt

Du kender prosulfocarb som Boxer, Roxy, Fidox og Adimax, men du skal tænke dig godt om, inden du kører ud med midlet her i efteråret.  Du skal for eksempel være opmærksom på, at der ikke sker afdrift nærliggende frugt- og grøntdyrkere. Dem kan du se, om du har som...

Hør podcasten

Din Mark Lige Nu: Resistent græsukrudt – bliv inspireret til at lægge din egen strategi

Laue Skau er udfordret af resistent italiensk rajgræs på markerne ved Haderslev. Samtidig har han i flere år arbejdet strategisk med integreret plantebeskyttelse (IPM). I denne podcast fortæller Laue os om sin værktøjskasse, og vi kommer blandt ind på sædskifte, sortsvalg, såtidspunkt, konkurrenceevne og samarbejdet med maskinstationen, som også...

Hør podcasten

Boringsnære beskyttelsesområder – hvordan du får en aftale om BNBO på dine jorde

Hvis du ejer jord, hvor et BNBO udpeges, så skal du som udgangspunkt lave en aftale omkring landbrugsdriften med det lokale forsyningsselskab. Og du har travlt, hvis du vil indgå en frivillig aftale, da fristen for frivillige aftaler udløber i år, 2022. Lyt i denne podcast til, hvordan lodsejer...

Hør podcasten

Din Mark Lige Nu: Få maksimalt udbytte i vinterraps

Det er tid at lægge strategien for en god etablering af vinterrapsen, og i denne podcast kommer vi godt rundt om det, du skal overveje. Vi kommer omkring alt fra sædskifte og etablering til såtidspunkt, gødskning, ukrudt og skadedyr. Og også lidt om mulig vækstregulering. Husk at dele linket...

Hør podcasten

Din Mark Lige Nu: Slip af med rodukrudt og undgå spredning af græsukrudt under høst

I denne podcast taler vi om, hvordan du optimalt bekæmper rodukrudt med glyphosat.Målet er at anvende så lidt glyphosat som muligt men samtidig få den bedste effekt. Vi taler også om, hvordan du husker din markmand eller maskinstationen på ikke at sprede græsukrudt mellem markerne under høst. Du kan...

Hør podcasten

Din Mark Lige Nu: Etablering af efterafgrøder før høst

I denne special-udgave af podcasten Din Mark Lige Nu fokuserer vi på etablering af efterafgrøder før høst. Vi besøger Klitgaard Agro ved Hals og hører om deres erfaringer med at etablere før høst. Vores maskinekspert Henning Sjørslev fortæller om de tekniske begrænsninger og muligheder, der er ved spredning af...

Hør podcasten

Et indblik i PRRS-strategien

En reduktion af PRRS hos de danske grisebedrifter vil betyde højere sundhed og have stor betydning for de store produktionsmæssige udsving, der kan komme under et udbrud af PRRS. Derfor har Landbrug & Fødevare i tæt samarbejde med øvrige parter udarbejdet en strategi, der skal nedbringe andelen af besætninger...

Hør podcasten

Din Mark Lige Nu: Få det maksimale ud af dit førhøst-besøg

Omkring midten af juni er det oplagt at lave dit før høst-besøg i marken, hvor du skal evaluere på behandlinger, men også gennemgå marken for græsukrudt og tokimbladet ukrudt – så du kan reagere før de smider frø. Du får alle de gode råd til det optimale førhøst-besøg med...

Hør podcasten

Digitalisér eller Dø Vol. 10: Ole Green, Agrointelli

Robotterne indtager i disse år dansk landbrug med fuld kraft både i marken og i stalden.  Men betyder det, at landmanden er en uddøende race? Eller får han blot en anden rolle? Det kan du blive klog på i den seneste udgave af SEGES Innovations podcast Digitalisér eller Dø,...

Hør podcasten

Din Mark Lige Nu: Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse i majs

En god etablering af efterafgrøder er vigtig, og det samme er en effektiv ukrudtsbekæmpelse – særligt, hvis du har hanespore i din majs. I denne podcast gennemgår vi, hvordan du bedst etablerer efterafgrøder og bekæmper ukrudt. Når du har lyttet, kan du gå videre til denne artikel om efterafgrøder...

Hør podcasten

Din Mark Lige Nu: Svampebekæmpelse i foråret

Selv om vejret er meget tørt nu, så kan der nå at komme så meget regn, at der skal svampebekæmpes i korn og frø. Men hvilke stadier bør du time svampebekæmpelsen til for at få det højeste udbytte. Og hvilke sorter er det nu, der er de mest resistente....

Hør podcasten

Din Mark Lige Nu: Gødningstildeling i tørt vejr

  Maj måned byder for mange på gødningstildeling i eksempelvis vinterhvede og vårbyg. Men hvordan forholder du dig til det tørre vejr, vi oplever i dette forår. Og hvordan kan det nye værktøj N-Tool-Precise hjælpe dig til at tildele den rigtige mængde? Det diskuterer vi her i podcasten Din...

Hør podcasten
Scroll to top